Com enganxar un vinil de tall  (mètode en moll)

Enganxar un vinil de tall no és massa complicat i seguint les instruccions es pot fer sense dificultat  i deixar un acabat "professional".

 

El mètode en moll o amb aigua s'utilitza per a vinils grans i sempre que la superfície on vagin col·locats es puguin mullar (per exemple vidre, alumini,...).

Cal dir que també es pot enganxar un vinil gran amb el mètode en sec, però requereix de certa pràctica.

 

Primer de tot hem de preparar la superfície on es col·locarà el vinil. És necessari deixar-la lliure de pols o brutícia que pugui quedar-se enganxat al vinil. Si està bruta de grassa s’ha de desengrassar (per exemple: alcohol diluït).

El vinil està protegit per un paper encerat en la zona de l’adhesiu i un paper transportador que manté unides les diferents part del dibuix. Donar la volta completamte al vinil i retirem tot el paper siliconat que protegeix la cola de l’adhesiu, evitant que el vinil quedi enganxat a aquest paper. Una solució és treballar sobre una taula.


Mullar la part de l’adhesiu amb un polvoritzador que contingui una barreja d’aigua i sabó (aprox 5ml de sabó x 1 litre d’aigua). No patir per excés d’aigua.
Quan estigui ben mullat, girar el vinil i col·locar-lo a la superfície a la posició que volem.


 

Amb l’ajuda d’una espàtula es va traient l’aigua, fent moviments des del centre de l’adhesiu cap a l'exterior.

Si necessitem moure el vinil podem separar-lo i tornar a mullar novament.


 

Deixar esperar un temps prudencial perquè s'hagi eixugat i eliminat l'aigua.

Després ja podem retirar el paper transportador que queda a sobre el vinil. Fer-ho a poc a poc i paral·lelament a la paret, vigilant de no arrencar el vinil.


 

Ja podem gaudir del vinil.

Cal tenir en compte que l’adhesiu necessita 24 hores per adquirir la seva màxima adherència.